time 27/07/2023

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

time 26/07/2023

Trong nghiệp vụ bảo quản tài liệu lưu trữ thì một trong những nguyên nhân gây nguy hại hàng đầu đối với tài liệu giấy là côn trùng mà trực tiếp là mối. Sự lây nhiễm từ ngoài vào và các loại sống trong tài liệu như nhậy, gián, mọt, mốc, bọ cánh cứng là nguồn gậm nhấm tài liệu có trong kho. Vì vậy, tài liệu trước khi nhập kho cần phải được khử trùng và nấm mốc để tránh nguồn lây lan trong toàn kho. Nấm mốc tuy không nguy hiểm nhiều đối với tài liệu nhưng môi trường nhiều nấm mốc là nguồn gây bệnh trực tiếp cho cho cán bộ vận hành kho.

time 17/07/2023

Bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công là việc gia cố tài liệu có tình trạng vật lý kém (bị mủn, giòn, dễ gẫy nát, dính bết, rách) bằng loại giấy và hồ dán chuyên dụng để tăng độ bền của tài liệu.

Đang xử lý...

090.324.8082