Lịch sử hình thành & phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển Công ty CP Đầu tư Đức Nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Nghiệp được thành lập vào ngày 01 tháng 11 năm 2010.

Dịch vụ của Đức Nghiệp hướng tới là: Phân loại, sắp xếp khoa học tài liệu lưu trữ, xây dựng hệ thống các công cụ tra cứu, tư vấn phương pháp bảo quản, tu bổ tài liệu lưu trữ, hướng dẫn cán bộ chuyên môn lập hồ sơ hiện hành, lập danh mục hồ sơ nguồn nộp lưu và nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử hàng năm theo quy định của Nhà nước.

Ngoài ra, Công ty tổ chức sản xuất và cung cấp các trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác Văn thư - Lưu trữ như: giá sắt, tủ sắt đựng tài liệu, bìa hồ sơ, hộp (cặp) bảo quản tài liệu… và các phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ, các phần mềm khác như: phần mềm quản lý nhân sự…

 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Nghiệp được thành lập với mục tiêu làm cho sự nghiệp ngành Văn thư - Lưu trữ phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Nghiệp trải qua các giai đoạn như sau: 

1. Giai đoạn 2006-2009

Tiền thân của Công ty là những Đoàn Chỉnh lý lưu trữ thuộc Trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ Trung ương I, ra đời vào giai đoạn này. Đoàn đã đi chỉnh lý ở các tỉnh miền núi phía Bắc như: Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lai Châu v.v...

2. Năm 2010

Đây là năm đặc biệt quan trọng đối với Công ty. Cùng với sự phát triển của xã hội, Đoàn Chỉnh lúy đã tách ra và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Nghiệp.

3. Giai đoạn năm 2011-2015

Trong 5 năm hoạt động, Công ty đã đạt được những thành tựu quan trọng, có hiệu quả chuyên sâu của các mảng dịch vụ, trang thiết bị...

4. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay

Công ty tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong các dự án chỉnh lý, số hóa tài liệu cũng như cũng cấp phần mềm số hóa, vật tư. Công ty ngày càng nhận được sự tin tưởng của nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp lớn trên địa bàn cả nước.

Đang xử lý...

090.324.8082