time 12/09/2023

Nhạc sĩ Vĩnh Cát - Ông là một trong những nhạc sĩ Việt Nam đạt được thành tựu nhất định trên cả 2 lĩnh vực sáng tác khí nhạc và thanh nhạc. Ông cũng là một nhà sư phạm âm nhạc đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu. Với vai trò là một nhà quản lý âm nhạc, Vĩnh Cát đã cùng đồng nghiệp đào tạo cán bộ âm nhạc âm nhạc cũng như việc đảm nhận các khía cạnh hoạt động trong đời sống âm nhạc để xây dựng nền âm nhạc dân tộc hiện đại của Việt Nam

time 27/07/2023

Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

time 26/07/2023

Trong nghiệp vụ bảo quản tài liệu lưu trữ thì một trong những nguyên nhân gây nguy hại hàng đầu đối với tài liệu giấy là côn trùng mà trực tiếp là mối. Sự lây nhiễm từ ngoài vào và các loại sống trong tài liệu như nhậy, gián, mọt, mốc, bọ cánh cứng là nguồn gậm nhấm tài liệu có trong kho. Vì vậy, tài liệu trước khi nhập kho cần phải được khử trùng và nấm mốc để tránh nguồn lây lan trong toàn kho. Nấm mốc tuy không nguy hiểm nhiều đối với tài liệu nhưng môi trường nhiều nấm mốc là nguồn gây bệnh trực tiếp cho cho cán bộ vận hành kho.

Đang xử lý...

090.324.8082