Quy trình của dịch vụ KHỬ TRÙNG kho lưu trữ

Trong nghiệp vụ bảo quản tài liệu lưu trữ thì một trong những nguyên nhân gây nguy hại hàng đầu đối với tài liệu giấy là côn trùng mà trực tiếp là mối. Sự lây nhiễm từ ngoài vào và các loại sống trong tài liệu như nhậy, gián, mọt, mốc, bọ cánh cứng là nguồn gậm nhấm tài liệu có trong kho. Vì vậy, tài liệu trước khi nhập kho cần phải được khử trùng và nấm mốc để tránh nguồn lây lan trong toàn kho. Nấm mốc tuy không nguy hiểm nhiều đối với tài liệu nhưng môi trường nhiều nấm mốc là nguồn gây bệnh trực tiếp cho cho cán bộ vận hành kho.

Quy Trình Của Dịch Vụ Khử Trùng Kho Lưu Trữ

 Bước 1: Khảo sát

 Khảo sát các đặc điểm chính hàng hóa cần khử trùng

 Khảo sát tình trạng nhiễm côn trùng của kho lưu trữ

 Mật độ côn trùng trong kho, các loại côn trùng và dạng tồn tại nếu có thể

 Khả năng lây nhiễm côn trùng từ các kho lân cận không khử trùng

 Khảo sát các thiết bị điện, điện tử để có biện pháp bảo vệ

 Bước 2: Lập phương án khử trùng

 Căn cứ vào biên bản khảo sát kho lưu trữ xác định loại thuốc sử dụng cho khử trùng, nồng độ, số lượng và liều lượng sử dụng

 Lập sơ đồ phân bố thuốc nhằm đưa thuốc phân bố đều trong kho lưu trữ

 Xác định nhân sự tham gia khử trùng

 Xác định số lượng trang thiết bị cần thiết phục vụ cho khử trùng

 Xác định thời gian ủ thuốc

 Bước 3: Làm kín phạm vi khử trùng    

 Sử dụng các vật liệu thích hợp để làm kín tối đa cho kho lưu trữ cần khử trùng.

 Kiểm tra toàn bộ diện tích xung quanh kho lưu trữ cần khử trùng tránh trường hợp để hở bạt làm thoát khí khử trùng ra ngoài làm giảm chất lượng khử trùng

 Bước 4: Đặt thuốc hoặc xả thuốc khử trùng

 Kiểm tra, điểm tên kỹ thuật viên tham gia khử trùng, đưa thuốc vào trong kho lưu trữ theo sơ đồ đã lập ở phương án khử trùng.

 Đối với Phosphine: Thuốc được đựng trong túi vải và phân bổ đều trong kho lưu trữ. Sau khi đặt xong tiến hành làm kín toàn bộ kho lưu trữ, dán cảnh báo khử trùng, ghi rõ ngày khử trùng và ngày thông thoáng.

 Đối với Methyl bromide: Đặt ống dẫn thuốc theo sơ đồ phân bổ. Dây dẫn thuốc phải đảm bảo yêu cầu sau:

 Các lỗ thoát của thuốc được đặt trên khay hoặc bịt bằng vải thấm, tránh để thuốc xả trực tiếp trên hàng cần khử trùng.

 Bơm thuốc vào trong kho lưu trữ với lưu lượng 1,5kg/phút

 Sau khi xả thuốc vào trong kho lưu trữ 15- 20 phút cần thiết phải đảo khí đối với trong kho lưu trữ lớn

 Bước 5: Cảnh giới khử trùng

 Cần có 01 – 2 người có đủ phương tiện và trang bị kiến thức về an toàn lao động

 Dán thông báo cảnh giới khử trùng ở nơi dễ nhìn thấy của lô hàng khử trùng.

 Kiểm tra kho lưu trữ thường xuyên sau khử trùng, bịt kín lại các lỗ hở mới phát sinh

 Giải quyết ngay sự cố cháy nổ hoặc ngộ độc (nếu có) thể xảy ra

 Bước 6: Thông thoáng

 Sau khi kết thúc thời gian ủ thuốc cần thiết tiến hành thông thoáng kho lưu trữ khử trùng. 

 Đối với những nơi khả năng thoát khí kém cần có các dụng cụ thông nhoáng như máy hút khí, quạt gió...

 Thời gian thông thoáng trung bình từ 3-5 giờ

 Bước 7: Kết thúc nghiệm thu kết quả khử trùng

 Chủ vật phẩm khử trùng, chủ hàng cùng đại diện bên khử trùng xác nhận nghiệm thu về:

 Kết quả tiêu diệt côn trùng

 An toàn vật phẩm khử trùng

 An toàn trang thiết bị, lao động

 Lập biên bản nghiệm thu kết quả do đại diện hai bên ký kết, lấy đó làm căn cứ thanh toán

Đang xử lý...

090.324.8082