Họp triển khai Triển lãm “Vĩnh Phúc - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Ngày 07/08/2023 Đức Nghiệp họp triển khai Triển lãm tư liệu lịch sử Vĩnh Phúc

Góp phần tăng cường, tạo chuyển biến tích cực toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên có đạo đức, lối sống văn hóa, bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định lý tưởng cách mạng. hiểu biết về quá trình lịch sử phát triển cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Triển lãm công bố tài liệu lưu trữ lịch sử với chủ đề “ Vĩnh Phúc - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ năm 2023” đã đưa nội dung tài liệu Lưu trữ lịch sử liên quan đến với đối tượng thanh niên. Nhằm đa dạng hóa nội dung phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó khơi dậy trong thanh niên tinh thần rèn luyện, thi đua học tập, ước mơ khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước, từ bài học cha ông ta để lại. Từ đó tạo điểm nhấn sinh hoạt lịch sử cho thanh niên trong tỉnh.

Triển lãm “Vĩnh Phúc - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” với 04 chủ đề:

- Chủ đề 1: Tài liệu, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Vĩnh Phúc.

- Chủ đề 2: Tài liệu Bí thư Kim Ngọc và các Danh nhân của Vĩnh Phúc.

- Chủ đề 3: Tài liệu, tư liệu tái lập tỉnh Vĩnh Phúc.

- Chủ đề 4: Tài liệu chỉ giới hành chính và dấu ấn phát triển của Vĩnh Phúc.

Tài liệu được công bố phản ánh được những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc, những biến đổi về địa giới hành chính tỉnh qua các thời kỳ; những đóng góp của Vĩnh Phúc trong sự nghiệp xây dựng  và bảo vệ tổ quốc; những thành tựu, kết quả tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số hình ảnh cuộc họp triển khai Triển lãm “Vĩnh Phúc - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Bên trái, anh Võ Ngọc Châu Long đang trình bày về các hình ảnh của buổi triển lãm

Kế hoạch tổ chức buổi triển lãm

Đang xử lý...

090.324.8082