Công ty CP Đức Nghiệp nghiệm thu và bàn giao tài liệu tại tỉnh Lạng Sơn

Những cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và hồ sơ, tài liệu điện tử này sẽ là nguồn tư liệu quan trọng, giúp công tác tra cứu, nghiên cứu thông tin tư liệu của tỉnh Lạng Sơn được thuận tiện, khoa học hơn

Ngày 11/11/2021, tại Lạng Sơn, Công ty CP Đầu tư Đức Nghiệp và Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao tài liệu số hóa dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tỉnh Lạng Sơn năm 2021.

 


Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dự án của Công ty Đức Nghiệp phát biểu tại buổi nghiệm thu


Toàn cảnh cuộc họp

Những cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ và hồ sơ, tài liệu điện tử này sẽ là nguồn tư liệu quan trọng, giúp công tác tra cứu, nghiên cứu thông tin tư liệu của tỉnh Lạng Sơn được thuận tiện, khoa học hơn.

Đang xử lý...

090.324.8082