1. Một vài nét về thành phố Hải Dương

Hải Dương là một trong những thành phố đẹp của cả nước. Nằm trên trục đường quốc lộ số 5 và đường Sắt Hà Hải, cách thủ đô Hà Nội 57 Km và thành phố cảng Hải Phòng 45 Km. Là tỉnh lỵ lớn ở đồng bằng Bắc Bộ , 3 mặt Đông Nam, Bắc đều có sông bao bọc, thành phố Hải Dương là

nơi hội tụ của các đầu mối giao thông thủy, bộ.

2. Vị trí chức năng của Chi Cục thuế thành phố Hải Dương

- Chi Cục thuế thành phố Hải Dương là một tổ chức trực thuộc Cục thuế tỉnh Hải Dương, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách nhà nước trên địa bàn quy định của pháp luật.

3. Cơ cầu tổ chức

Từ tháng 7 năm 2007 thực hiện Quyết định 729/QĐ-TCT ngày 18/6/2007 của Tổng cục thuế, về cơ cấu tổ chức của Chi cục thuế thành phố Hải Dương có sự thay đổi như sau:

1. Đội kê khai – Kế toán và tin học

2. Đội Hành chính – Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ

3. Đội Nghiệp vụ - Dự toán

4. Đội kiểm tra thuế

5. Đội kiểm tra nội bộ

6. Đội quản lý thu lệ phí trước bạ và thu khác

7. Đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

8. Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

9. Đội thuế xã, phường

4. Tình trạng tài liệu

Tài liệu đưa ra chỉnh lý: Tuy chưa được lập thành hồ sơ nhưng phần lớn tài liệu của các tổ, đội chuyên môn đã được kẹp theo năm tháng. Riêng tài liệu của Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Ấn chỉ đang còn rời lẻ lộn xộn.

Về nội dung tài liệu: chủ yếu là tài liệu chỉ đạo, quản lý và thu thuế.